Author Topic: Đăng ký dự đoán vòng 5  (Read 1979 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: September 25, 2008, 08:24 AM »
Logged
Vòng 5:

a, Dự đoán cơ bàn

   
Trân 1: 28/9  01:30    [16] Fiorentina và Genoa [8]    
Trận 2: 28/9  20:00    [18] Bologna và Napoli [4]    
Trận 3: 28/9  20:00    [7] Catania và Chievo [13]  
Trận 4: 28/9  20:00    [15] Lecce và Cagliari [20]  
Trận 5> 28/9  20:00    [10] Palermo và Reggina [19]    
Trận 6: 28/9  20:00    [11] Torino và Lazio [2]  
Trận 7: 28/9  20:00    [6] Udinese và Siena [12]    
 

b, Cược điểm
Trận 1: 27/9  23:00    [17] Sampdoria và Juventus [5]
PA 1: 1.95  1/4:0  1.95
PA 2: 3.20   3.05  2.20
PA 3: 1.95  2.1/4  2.05

Trận 2: 28/9  20:00    [14] Roma và Atalanta [3]
PA 1:  2.00  0:1.1/2  1.95
PA 2:  1.50  3.70   6.60
PA 3:  2.05  2.1/2 1.95

Trận 3: 29/9  01:30    [9] AC Milan và Inter Milan [1]
PA 1: 1.95  0:0  1.90
PA 2: 2.70  2.95  2.60
PA 3: 2.00  2.1/2 2.00

Ghi chú: [1] Thứ tự trong bảng xếp hạng
Cứ từ từ..!

Offline Melody

 • *
 • Juventini
 • Posts: 730
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #1 on: September 26, 2008, 06:33 PM »
Logged
Vòng 5:

a, Dự đoán cơ bàn


Trân 1: 28/9 01:30 [16] Fiorentina và Genoa [8]: 1-1
Trận 2: 28/9 20:00 [18] Bologna và Napoli [4]: 1-2
Trận 3: 28/9 20:00 [7] Catania và Chievo [13]: 1-0
Trận 4: 28/9 20:00 [15] Lecce và Cagliari [20]: 2-1
Trận 5> 28/9 20:00 [10] Palermo và Reggina [19]: 3-1
Trận 6: 28/9 20:00 [11] Torino và Lazio [2]: 1-1
Trận 7: 28/9 20:00 [6] Udinese và Siena [12]: 2-1


b, Cược điểm
Trận 1: 27/9 23:00 [17] Sampdoria và Juventus [5]
PA 2: Khách

Trận 2: 28/9 20:00 [14] Roma và Atalanta [3]
PA 1: Khách

Trận 3: 29/9 01:30 [9] AC Milan và Inter Milan [1]
PA 2: Chủ
A time that would never come again....

Offline Colin_Farell

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 655
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #2 on: September 26, 2008, 10:42 PM »
Logged
Vòng 5:

a, Dự đoán cơ bàn

   
Trân 1: 28/9  01:30    [16] Fiorentina và Genoa [8]    2-0
Trận 2: 28/9  20:00    [18] Bologna và Napoli [4]    1-2
Trận 3: 28/9  20:00    [7] Catania và Chievo [13]   1-1
Trận 4: 28/9  20:00    [15] Lecce và Cagliari [20]   1-0
Trận 5: 28/9  20:00    [10] Palermo và Reggina [19]    2-0
Trận 6: 28/9  20:00    [11] Torino và Lazio [2]  1-3
Trận 7: 28/9  20:00    [6] Udinese và Siena [12]    2-1
 

b, Cược điểm
Trận 1: 27/9  23:00    [17] Sampdoria và Juventus [5]
PA 3: >

Trận 2: 28/9  20:00    [14] Roma và Atalanta [3]
PA 2:  Khách

Trận 3: 29/9  01:30    [9] AC Milan và Inter Milan [1]
PA 2: Hoà


Ghi chú: [1] Thứ tự trong bảng xếp hạng
Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline juverofan

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 3,246
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 1
 • Thanks: 40
« Reply #3 on: September 26, 2008, 10:58 PM »
Logged
Vòng 5:

a, Dự đoán cơ bàn

   
Trân 1: 28/9  01:30    [16] Fiorentina và Genoa [8]   2-1
Trận 2: 28/9  20:00    [18] Bologna và Napoli [4]    1-1
Trận 3: 28/9  20:00    [7] Catania và Chievo [13]   1-0
Trận 4: 28/9  20:00    [15] Lecce và Cagliari [20]   1-0
Trận 5: 28/9  20:00    [10] Palermo và Reggina [19]   2-0
Trận 6: 28/9  20:00    [11] Torino và Lazio [2]  1-3
Trận 7: 28/9  20:00    [6] Udinese và Siena [12]   1-0
 

b, Cược điểm
Trận 1: 27/9  23:00    [17] Sampdoria và Juventus [5]
PA 3: >

Trận 2: 28/9  20:00    [14] Roma và Atalanta [3]
PA 2:  Khách

Trận 3: 29/9  01:30    [9] AC Milan và Inter Milan [1]
PA 2: Hoà
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Phuong Buu Nhi

« Reply #4 on: September 27, 2008, 08:06 AM »
Logged
Vòng 5:

a, Dự đoán cơ bàn
   
Trân 1: 28/9  01:30    [16] Fiorentina và Genoa [8]   2-1
Trận 2: 28/9  20:00    [18] Bologna và Napoli [4]    1-1
Trận 3: 28/9  20:00    [7] Catania và Chievo [13]   1-0
Trận 4: 28/9  20:00    [15] Lecce và Cagliari [20]   2-1
Trận 5: 28/9  20:00    [10] Palermo và Reggina [19]   2-0
Trận 6: 28/9  20:00    [11] Torino và Lazio [2]  0-2
Trận 7: 28/9  20:00    [6] Udinese và Siena [12]   2-0
 

b, Cược điểm
Trận 1: 27/9  23:00    [17] Sampdoria và Juventus [5]
PA 2: Khách

Trận 2: 28/9  20:00    [14] Roma và Atalanta [3]
PA 2:  Nhà

Trận 3: 29/9  01:30    [9] AC Milan và Inter Milan [1]
PA 2: Khách


Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #5 on: September 27, 2008, 09:41 AM »
Logged

Vòng 5:

a, Dự đoán cơ bàn

   
Trân 1: 28/9  01:30    [16] Fiorentina và Genoa [8]    1-0
Trận 2: 28/9  20:00    [18] Bologna và Napoli [4]    1-1
Trận 3: 28/9  20:00    [7] Catania và Chievo [13]   1-0
Trận 4: 28/9  20:00    [15] Lecce và Cagliari [20]   2-1
Trận 5> 28/9  20:00    [10] Palermo và Reggina [19]    2-1
Trận 6: 28/9  20:00    [11] Torino và Lazio [2]  1-2
Trận 7: 28/9  20:00    [6] Udinese và Siena [12]    2-1
 

b, Cược điểm
Trận 1: 27/9  23:00    [17] Sampdoria và Juventus [5]

PA 2: Hoà


Trận 2: 28/9  20:00    [14] Roma và Atalanta [3]
 
PA 3:  Tài

Trận 3: 29/9  01:30    [9] AC Milan và Inter Milan [1]
 
PA 3: Xỉu

 
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline Pinturicchio

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,108
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 5
 • Thanks: 4
« Reply #6 on: September 27, 2008, 11:30 AM »
Logged
a, Dự đoán cơ bàn


Trân 1: 28/9 01:30 [16] Fiorentina và Genoa [8] 3-1
Trận 2: 28/9 20:00 [18] Bologna và Napoli [4] 1-0
Trận 3: 28/9 20:00 [7] Catania và Chievo [13] 1-1
Trận 4: 28/9 20:00 [15] Lecce và Cagliari [20] 2-0
Trận 5> 28/9 20:00 [10] Palermo và Reggina [19] 3-0
Trận 6: 28/9 20:00 [11] Torino và Lazio [2] 1-2
Trận 7: 28/9 20:00 [6] Udinese và Siena [12] 4-1


b, Cược điểm
Trận 1: 27/9 23:00 [17] Sampdoria và Juventus [5]
PA 2: Hoà


Trận 2: 28/9 20:00 [14] Roma và Atalanta [3]
PA 3: Tài

Trận 3: 29/9 01:30 [9] AC Milan và Inter Milan [1]
PA 2: Khách
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« Reply #7 on: September 27, 2008, 06:46 PM »
Logged
a, D? doán co bàn


Trân 1: 28/9 01:30 [16] Fiorentina và Genoa [8] 2-1
Tr?n 2: 28/9 20:00 [18] Bologna và Napoli [4] 1-1
Tr?n 3: 28/9 20:00 [7] Catania và Chievo [13] 1-0
Tr?n 4: 28/9 20:00 [15] Lecce và Cagliari [20] 2-1
Tr?n 5> 28/9 20:00 [10] Palermo và Reggina [19] 2-0
Tr?n 6: 28/9 20:00 [11] Torino và Lazio [2] 1-2
Tr?n 7: 28/9 20:00 [6] Udinese và Siena [12] 2-1


b, Cu?c di?m
Tr?n 1: 27/9 23:00 [17] Sampdoria và Juventus [5]

PA 2: Khách


Tr?n 2: 28/9 20:00 [14] Roma và Atalanta [3]

PA 2: Chủ nhà


Tr?n 3: 29/9 01:30 [9] AC Milan và Inter Milan [1]

PA 2: Hòa
Cứ từ từ..!

Offline SATHUKHONGVOTINH

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,402
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #8 on: September 27, 2008, 10:39 PM »
Logged
Vòng 5:

a, Dự đoán cơ bàn

   
Trân 1: 28/9  01:30    [16] Fiorentina và Genoa [8]   1-1
Trận 2: 28/9  20:00    [18] Bologna và Napoli [4]    1-1
Trận 3: 28/9  20:00    [7] Catania và Chievo [13]   1-0
Trận 4: 28/9  20:00    [15] Lecce và Cagliari [20]   1-0
Trận 5: 28/9  20:00    [10] Palermo và Reggina [19]   2-0
Trận 6: 28/9  20:00    [11] Torino và Lazio [2]  1-1
Trận 7: 28/9  20:00    [6] Udinese và Siena [12]  2-0
 

b, Cược điểm
Trận 1: 27/9  23:00    [17] Sampdoria và Juventus [5]
PA 3: >

Trận 2: 28/9  20:00    [14] Roma và Atalanta [3]
PA 2:  Chủ nhà

Trận 3: 29/9  01:30    [9] AC Milan và Inter Milan [1]
PA 2: Hoà

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.