Author Topic: Đăng ký dự đoán vòng 3  (Read 2911 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: September 15, 2008, 08:39 AM »
Logged
a, Dự đoán cơ bản

Trận 1: 20/09 23:00 Calcio Catania - Atalanta
Trận 2: 21/09 01:30 Roma - Reggina
Trận 3: 21/09 20:00 Fiorentina - Bologna
Trận 4: 21/09 20:00 Lecce - Siena
Trận 5: 21/09 20:00 Palermo - Genoa
Trận 6: 21/09 20:00 Sampdoria - Chievo  
Trận 7: 21/09 20:00 Udinese - Napoli


b, Cược điểm

Trận 1: 21/09 20:00 Cagliari - Juventus
PA1:  1.85  1.1/4:0  2.05
PA2:  7.00   4.00    1.45
PA3:  2.00   2.1/4   2.00

Trận 2: 21/09 20:00 Torino - Inter Milan
PA1:  2.10   1:0   1.80
PA2:  5.50   3.50   1.60
PA3:  2.00   2.1/4   2.00

Trận 3: 22/09 01:30 AC Milan - Lazio
PA1:  2.10   0:1 1/4  1.90
PA2:  1.40   4.00     7.00
PA3:  2.00   2.1/4   2.00
Cứ từ từ..!

Offline Truong Tam Phong

 • Baggio Forever
 • *
 • Juventini
 • Posts: 410
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 6
 • Thanks: 47
 • Gender: Male
« Reply #1 on: September 16, 2008, 08:05 AM »
Logged
a, Dự đoán cơ bản

Trận 1: 20/09 23:00 Calcio Catania - Atalanta 1-1
Trận 2: 21/09 01:30 Roma - Reggina 2-1
Trận 3: 21/09 20:00 Fiorentina - Bologna 3-2
Trận 4: 21/09 20:00 Lecce - Siena 1-2
Trận 5: 21/09 20:00 Palermo - Genoa 3-2
Trận 6: 21/09 20:00 Sampdoria - Chievo 2-3
Trận 7: 21/09 20:00 Udinese - Napoli 2-1


b, Cược điểm

Trận 1: 21/09 20:00 Cagliari - Juventus
PA1: khách

Trận 2: 21/09 20:00 Torino - Inter Milan
PA1: khách

Trận 3: 22/09 01:30 AC Milan - Lazio
PA1: khách

Nhớ em một sớm nắng mai ,
Tình thương sâu nặng chẳng phai bao giờ ,
Xin em cố gắng đợi chờ ,
Đêm đêm anh vẫn trong mơ gặp nàng

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« Reply #2 on: September 20, 2008, 08:49 AM »
Logged
a, Dự đoán cơ bản

Trận 1: 20/09 23:00 Calcio Catania - Atalanta 2-1
Trận 2: 21/09 01:30 Roma - Reggina 1-0
Trận 3: 21/09 20:00 Fiorentina - Bologna 2-1
Trận 4: 21/09 20:00 Lecce - Siena 1-1
Trận 5: 21/09 20:00 Palermo - Genoa 2-0
Trận 6: 21/09 20:00 Sampdoria - Chievo 1-0
Trận 7: 21/09 20:00 Udinese - Napoli 2-0


b, Cược điểm

Trận 1: 21/09 20:00 Cagliari - Juventus

PA2: Khách

Trận 2: 21/09 20:00 Torino - Inter Milan

PA3: >

Trận 3: 22/09 01:30 AC Milan - Lazio

PA2: Hòa
Cứ từ từ..!

Offline juverofan

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 3,246
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 1
 • Thanks: 40
« Reply #3 on: September 20, 2008, 09:43 AM »
Logged
a, Dự đoán cơ bản

Trận 1: 20/09 23:00 Calcio Catania - Atalanta 0-1
Trận 2: 21/09 01:30 Roma - Reggina 1-0
Trận 3: 21/09 20:00 Fiorentina - Bologna 2-0
Trận 4: 21/09 20:00 Lecce - Siena 1-0
Trận 5: 21/09 20:00 Palermo - Genoa 1-1
Trận 6: 21/09 20:00 Sampdoria - Chievo 2-0
Trận 7: 21/09 20:00 Udinese - Napoli 2-1
b, Cược điểm

Trận 1: 21/09 20:00 Cagliari - Juventus

PA2: Khách

Trận 2: 21/09 20:00 Torino - Inter Milan

PA3: >

Trận 3: 22/09 01:30 AC Milan - Lazio

PA3: >

Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #4 on: September 20, 2008, 11:17 AM »
Logged

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1: 20/09 23:00 Calcio Catania - Atalanta 1-1
Trận 2: 21/09 01:30 Roma - Reggina 2-0
Trận 3: 21/09 20:00 Fiorentina - Bologna 1-0
Trận 4: 21/09 20:00 Lecce - Siena 1-1
Trận 5: 21/09 20:00 Palermo - Genoa 2-1
Trận 6: 21/09 20:00 Sampdoria - Chievo   2-1
Trận 7: 21/09 20:00 Udinese - Napoli  2-1
b, Cược điểm

Trận 1: 21/09 20:00 Cagliari - Juventus

PA3: xỉu

Trận 2: 21/09 20:00 Torino - Inter Milan

PA3: xỉu

Trận 3: 22/09 01:30 AC Milan - Lazio
 
PA3:  Tài

Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline SATHUKHONGVOTINH

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,402
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #5 on: September 20, 2008, 02:21 PM »
Logged
a, Dự đoán cơ bản

Trận 1: 20/09 23:00 Calcio Catania - Atalanta 1-1
Trận 2: 21/09 01:30 Roma - Reggina 1-0
Trận 3: 21/09 20:00 Fiorentina - Bologna 2-0
Trận 4: 21/09 20:00 Lecce - Siena 1-0
Trận 5: 21/09 20:00 Palermo - Genoa 1-1
Trận 6: 21/09 20:00 Sampdoria - Chievo 2-0
Trận 7: 21/09 20:00 Udinese - Napoli 2-1
b, Cược điểm

Trận 1: 21/09 20:00 Cagliari - Juventus

PA2: Khách

Trận 2: 21/09 20:00 Torino - Inter Milan

PA3: >

Trận 3: 22/09 01:30 AC Milan - Lazio

PA3: >


Phuong Buu Nhi

« Reply #6 on: September 20, 2008, 05:32 PM »
Logged
a, Dự đoán cơ bản

Trận 1: 20/09 23:00 Calcio Catania - Atalanta 1-2
Trận 2: 21/09 01:30 Roma - Reggina 1-0
Trận 3: 21/09 20:00 Fiorentina - Bologna 2-1
Trận 4: 21/09 20:00 Lecce - Siena 1-0
Trận 5: 21/09 20:00 Palermo - Genoa 1-1
Trận 6: 21/09 20:00 Sampdoria - Chievo 1-1
Trận 7: 21/09 20:00 Udinese - Napoli 2-1
b, Cược điểm

Trận 1: 21/09 20:00 Cagliari - Juventus

PA2: Khách

Trận 2: 21/09 20:00 Torino - Inter Milan

PA2: Khách

Trận 3: 22/09 01:30 AC Milan - Lazio

PA2: Khách

Offline Colin_Farell

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 655
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #7 on: September 20, 2008, 07:20 PM »
Logged
Trận 1: 20/09 23:00 Calcio Catania - Atalanta 1-1
Trận 2: 21/09 01:30 Roma - Reggina 2-0
Trận 3: 21/09 20:00 Fiorentina - Bologna 2-1
Trận 4: 21/09 20:00 Lecce - Siena 1-1
Trận 5: 21/09 20:00 Palermo - Genoa 2-0
Trận 6: 21/09 20:00 Sampdoria - Chievo 2-2  
Trận 7: 21/09 20:00 Udinese - Napoli 3-2
b, Cược điểm

Trận 1: 21/09 20:00 Cagliari - Juventus
PA3:  >

Trận 2: 21/09 20:00 Torino - Inter Milan
PA3:  >

Trận 3: 22/09 01:30 AC Milan - Lazio
PA3:  >
Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline Melody

 • *
 • Juventini
 • Posts: 730
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #8 on: September 20, 2008, 08:21 PM »
Logged
Trận 1: 20/09 23:00 Calcio Catania - Atalanta 1-1
Trận 2: 21/09 01:30 Roma - Reggina 2-1
Trận 3: 21/09 20:00 Fiorentina - Bologna 3-1
Trận 4: 21/09 20:00 Lecce - Siena 1-1
Trận 5: 21/09 20:00 Palermo - Genoa 2-1
Trận 6: 21/09 20:00 Sampdoria - Chievo 2-0
Trận 7: 21/09 20:00 Udinese - Napoli 1-2
b, Cược điểm

Trận 1: 21/09 20:00 Cagliari - Juventus
PA3: >

Trận 2: 21/09 20:00 Torino - Inter Milan
PA3: >

Trận 3: 22/09 01:30 AC Milan - Lazio
PA2: Khách
A time that would never come again....

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« Reply #9 on: September 20, 2008, 09:16 PM »
Logged
Còn mấy chú chưa dự đoán dự đoán nốt đi, đêm nay có 2 trận đấy.
Cứ từ từ..!

Offline Pinturicchio

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,108
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 5
 • Thanks: 4
« Reply #10 on: September 20, 2008, 09:29 PM »
Logged

 a, Dự đoán cơ bản

Trận 1: 20/09 23:00 Calcio Catania - Atalanta 1-0
Trận 2: 21/09 01:30 Roma - Reggina 2-0
Trận 3: 21/09 20:00 Fiorentina - Bologna 3-1
Trận 4: 21/09 20:00 Lecce - Siena 2-0
Trận 5: 21/09 20:00 Palermo - Genoa 2-1
Trận 6: 21/09 20:00 Sampdoria - Chievo 2-0
Trận 7: 21/09 20:00 Udinese - Napoli 2-1


b, Cược điểm

Trận 1: 21/09 20:00 Cagliari - Juventus
PA2: Khách

Trận 2: 21/09 20:00 Torino - Inter Milan
PA2: Khách

Trận 3: 22/09 01:30 AC Milan - Lazio
PA1: Xỉu
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline alex_arsenal

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,993
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 45
 • Thanks: 22
 • Gender: Male
 • Juventus
« Reply #11 on: September 21, 2008, 08:25 AM »
Logged
a, Dự đoán cơ bản

Trận 1: 20/09 23:00 Calcio Catania - Atalanta
Trận 2: 21/09 01:30 Roma - Reggina

(hai trận trên đã thi đấu.... )

Trận 3: 21/09 20:00 Fiorentina - Bologna 2-1
Trận 4: 21/09 20:00 Lecce - Siena 2-0
Trận 5: 21/09 20:00 Palermo - Genoa 2-1
Trận 6: 21/09 20:00 Sampdoria - Chievo 1-1
Trận 7: 21/09 20:00 Udinese - Napoli 2-1
b, Cược điểm

Trận 1: 21/09 20:00 Cagliari - Juventus

PA2: Khách

Trận 2: 21/09 20:00 Torino - Inter Milan

PA2: Khách

Trận 3: 22/09 01:30 AC Milan - Lazio

PA2: Nhà
...FA cmnr...

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« Reply #12 on: September 21, 2008, 10:04 PM »
Logged
Vòng này nhiều người ăn phết
Cứ từ từ..!

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.