Subject Started by Replies Views Last post
akazzurri 3 2,135 Last post May 18, 2012, 04:07 PM
by The_Lover
akazzurri 4 1,736 Last post March 01, 2011, 08:13 AM
by Duong Qua
akazzurri 9 2,577 Last post December 25, 2023, 10:16 AM
by akazzurri
akazzurri 8 1,243 Last post December 25, 2023, 10:15 AM
by akazzurri
akazzurri 1 1,200 Last post September 19, 2012, 07:10 AM
by akazzurri
basana 32 112,344 Last post January 04, 2013, 12:03 AM
by Exit
Duong Qua 42 5,872 Last post December 03, 2010, 04:29 PM
by Duong Qua
Album Juventus « 1 2 3 ... 11 »

Exit 209 39,859 Last post July 09, 2009, 08:19 AM
by juverofan
justinforever 12 3,210 Last post November 19, 2010, 10:29 AM
by akazzurri
juverofan 11 5,194 Last post February 28, 2011, 06:00 PM
by wiehung
juverofan 118 21,741 Last post December 19, 2012, 12:15 PM
by Exit
juverofan 31 5,624 Last post April 02, 2011, 10:40 PM
by JUVE-KING
luunhat 36 6,076 Last post June 13, 2008, 10:21 PM
by luunhat
Pavelvnr 65 14,545 Last post April 23, 2011, 06:49 PM
by Cold Blood
SATHUKHONGVOTINH 30 8,357 Last post August 08, 2013, 01:00 PM
by Duong Qua
akazzurri 20 2,468 Last post November 23, 2010, 07:58 PM
by souslevent
akazzurri 3 1,376 Last post January 28, 2011, 05:00 AM
by akazzurri
akazzurri 16 2,988 Last post April 27, 2012, 08:22 PM
by phanliem
akazzurri 232 21,931 Last post May 15, 2012, 09:35 PM
by Nguyen Hai Long
Coppa Italia 2011-2012: Video Clips & Pictutes « 1 2 »


Giaccherini, Marchisio

akazzurri 22 3,055 Last post May 21, 2012, 02:43 PM
by mazzut
akazzurri 5 1,102 Last post July 23, 2012, 06:44 PM
by thienlai
akazzurri 2 1,118 Last post September 03, 2012, 09:11 AM
by n2hhiep
akazzurri 2 1,008 Last post August 12, 2012, 08:01 AM
by akazzurri
akazzurri 18 1,696 Last post October 03, 2012, 12:07 AM
by Bz
akazzurri 2 885 Last post September 23, 2012, 09:15 AM
by akazzurri
akazzurri 3 956 Last post September 27, 2012, 08:03 AM
by akazzurri
akazzurri 6 1,303 Last post October 03, 2012, 04:15 AM
by Ngô Đông Tuấn
akazzurri 3 1,044 Last post September 20, 2012, 10:47 AM
by akazzurri
akazzurri 4 627 Last post October 06, 2012, 06:20 AM
by Ngô Đông Tuấn
akazzurri 3 890 Last post October 10, 2012, 02:03 PM
by Ngô Đông Tuấn
akazzurri 0 488 Last post October 20, 2012, 11:54 PM
by akazzurri
akazzurri 0 474 Last post October 24, 2012, 04:13 AM
by akazzurri
akazzurri 4 796 Last post October 28, 2012, 08:32 PM
by akazzurri
akazzurri 2 635 Last post November 01, 2012, 11:59 AM
by akazzurri
akazzurri 2 456 Last post November 04, 2012, 10:23 PM
by akazzurri
akazzurri 2 650 Last post November 08, 2012, 04:42 AM
by akazzurri
akazzurri 2 620 Last post November 11, 2012, 09:19 AM
by akazzurri
akazzurri 1 672 Last post November 18, 2012, 12:50 AM
by akazzurri
akazzurri 20 1,471 Last post January 06, 2013, 06:03 PM
by akazzurri
akazzurri 2 503 Last post November 27, 2012, 12:01 PM
by Duong Qua
akazzurri 6 625 Last post December 05, 2012, 12:23 AM
by Ngô Đông Tuấn
akazzurri 12 852 Last post December 08, 2012, 11:33 PM
by neogeo
akazzurri 3 484 Last post December 08, 2012, 03:50 PM
by thienlai
akazzurri 1 574 Last post December 10, 2012, 08:39 AM
by akazzurri
akazzurri 6 576 Last post December 20, 2012, 03:38 AM
by thienlai
akazzurri 3 411 Last post December 19, 2012, 11:00 PM
by Già Lụ Khụ
akazzurri 3 511 Last post December 22, 2012, 02:43 PM
by Duong Qua
akazzurri 2 643 Last post January 07, 2013, 08:03 AM
by akazzurri
akazzurri 6 588 Last post January 11, 2013, 08:56 PM
by akazzurri
akazzurri 0 508 Last post January 13, 2013, 08:27 AM
by akazzurri
akazzurri 2 645 Last post January 21, 2013, 02:03 PM
by akazzurri
akazzurri 2 619 Last post January 23, 2013, 08:15 AM
by akazzurri
akazzurri 0 401 Last post January 26, 2013, 09:07 AM
by akazzurri
akazzurri 1 588 Last post January 30, 2013, 09:09 AM
by akazzurri
akazzurri 0 609 Last post February 03, 2013, 11:01 AM
by akazzurri
akazzurri 2 663 Last post April 11, 2013, 10:13 PM
by Pavelvnr
Project: Đường tới Scudetto 31


Cần mọi người viết bài cùng để sớm hoàn thiện.

Alessandro 12 1,126 Last post May 08, 2013, 08:40 PM
by Pavelvnr
ALEX-DEL-PIERO 72 13,196 Last post August 15, 2009, 03:17 AM
by souslevent
Duong Qua 13 2,149 Last post August 24, 2010, 01:56 PM
by souslevent
Duong Qua 101 11,863 Last post June 02, 2011, 06:29 PM
by akazzurri
Duong Qua 264 24,585 Last post May 16, 2011, 09:04 AM
by akazzurri
Duong Qua 49 5,174 Last post October 02, 2010, 06:44 AM
by akazzurri
Duong Qua 12 1,959 Last post December 18, 2010, 06:36 AM
by akazzurri
Duong Qua 23 3,852 Last post July 18, 2012, 03:58 PM
by Salvatore
Duong Qua 0 643 Last post March 02, 2013, 09:49 AM
by Duong Qua
Duong Qua 1 742 Last post March 18, 2013, 11:12 AM
by Ngô Đông Tuấn
Duong Qua 0 733 Last post March 02, 2013, 09:50 AM
by Duong Qua
Duong Qua 0 598 Last post March 11, 2013, 07:48 PM
by Duong Qua
Duong Qua 0 708 Last post April 01, 2013, 02:22 PM
by Duong Qua
Già Lụ Khụ 10 2,234 Last post May 19, 2012, 09:45 AM
by Pintu
Ibrahimovic 31 5,326 Last post April 10, 2006, 12:22 PM
by Pavelvnr
juverofan 33 15,641 Last post June 15, 2009, 11:01 AM
by Pintu
juverofan 106 31,045 Last post July 19, 2007, 01:29 PM
by SATHUKHONGVOTINH
juverofan 0 1,043 Last post October 21, 2006, 11:25 PM
by juverofan
juverofan 0 917 Last post January 07, 2007, 11:27 AM
by juverofan
juverofan 32 5,021 Last post November 28, 2009, 01:15 AM
by Mr_KOP
juverofan 7 6,554 Last post November 06, 2008, 12:37 PM
by luunhat
juverofan 4 1,302 Last post August 19, 2008, 07:18 PM
by juveinheart
juverofan 43 9,802 Last post May 18, 2010, 08:01 AM
by Duong Qua
juverofan 16 1,552 Last post August 25, 2010, 05:40 PM
by vuan1995
juverofan 10 1,369 Last post March 26, 2011, 01:40 AM
by Mr_KOP
juverofan 1 800 Last post February 24, 2012, 03:42 PM
by juverofan
luunhat 91 29,222 Last post May 18, 2008, 02:36 AM
by majesty
luunhat 0 899 Last post August 18, 2007, 04:51 AM
by luunhat
Hall of fame - I grandi Capitani


Những người đội trưởng vĩ đại

madkiller_2008 3 526 Last post October 11, 2012, 04:16 PM
by souslevent
madkiller_2008 20 1,360 Last post December 27, 2012, 08:21 PM
by madkiller_2008
madkiller_2008 0 448 Last post February 24, 2013, 03:08 PM
by madkiller_2008
madkiller_2008 4 993 Last post May 12, 2013, 08:04 PM
by nguoi bao ve
madkiller_2008 1 716 Last post June 29, 2013, 04:25 PM
by Trần Hoài Thuận
Full Video Chung kết C1 1995-1996 Juventus - AJax Amsterdam


Chiếc cúp C1 thứ 2 trong lịch sử bà đầm già thành Turin của chúng ta

Mer_mountain 17 2,769 Last post November 14, 2013, 02:47 PM
by juverofan
Mrs Turin 0 1,217 Last post July 30, 2008, 09:41 AM
by Mrs Turin
Mrs Turin 2 3,521 Last post June 24, 2008, 09:33 PM
by Mrs Turin
Mrs Turin 6 6,122 Last post January 08, 2009, 10:34 AM
by juverofan
Mr_KOP 116 10,650 Last post August 26, 2010, 10:55 PM
by hoangtu_turin92
Mr_KOP 7 1,065 Last post January 23, 2011, 10:07 AM
by akazzurri
Mr_KOP 83 8,199 Last post July 29, 2011, 10:17 AM
by Nguyen Hai Long
Mr_KOP 20 2,944 Last post October 30, 2011, 09:20 PM
by Nguyen Hai Long
Mr_KOP 2 359 Last post January 08, 2013, 11:58 PM
by Mr_KOP
Ngô Đông Tuấn 0 684 Last post August 21, 2012, 09:51 AM
by Ngô Đông Tuấn
Pavelvnr 2 582 Last post April 17, 2013, 11:44 AM
by akazzurri
Du đấu mùa hè 2013


Real Madrid trên đất Mỹ

Pavelvnr 4 690 Last post April 21, 2013, 10:49 PM
by canislupus_vt
Serie A 2013 - 2014: High-light


xem lại và download

Pavelvnr 7 2,958 Last post March 27, 2014, 03:01 PM
by madkiller
Pintu 0 592 Last post February 13, 2013, 12:47 PM
by Pintu
SATHUKHONGVOTINH 3 1,687 Last post September 06, 2006, 03:33 PM
by Exit
souslevent 55 7,827 Last post May 28, 2010, 11:26 AM
by Juventa
souslevent 4 1,269 Last post December 25, 2023, 10:10 AM
by akazzurri
souslevent 3 1,078 Last post September 07, 2009, 01:44 PM
by mhalex
souslevent 9 3,018 Last post November 03, 2009, 03:24 PM
by péAn_Juve
souslevent 15 4,043 Last post March 12, 2010, 08:35 AM
by juverofan
souslevent 67 7,425 Last post August 03, 2011, 06:23 PM
by dinozoff1991
souslevent 142 15,613 Last post July 29, 2010, 10:35 AM
by madkiller_2008
Calciopoli 2 « 1 2 »

souslevent 20 2,304 Last post November 17, 2010, 04:56 PM
by souslevent
souslevent 36 4,462 Last post August 18, 2011, 04:43 PM
by souslevent
souslevent 3 2,783 Last post October 28, 2014, 11:47 PM
by souslevent
thienlai 1 1,068 Last post September 28, 2010, 08:29 AM
by akazzurri
tidus_juve 5 3,319 Last post August 12, 2007, 10:34 PM
by SATHUKHONGVOTINH

0 Members and 6 Guests are viewing this board.

 

Normal Topic
Hot Topic (More than 15 replies)
Very Hot Topic (More than 25 replies)

Locked Topic
Sticky Topic
Poll