Author Topic: MỤC LỤC BOX NGOẠI NGỮ  (Read 2234 times)

Description:

Offline Signorina

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 291
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 17
« Last Edit: June 11, 2007, 11:14 PM by Signorina »
"... Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa ..."

Offline Signorina

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 291
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 17
« Reply #1 on: December 08, 2005, 11:24 PM »
Logged
Da Me A Te: Bài hát kỷ niệm 100 năm thành lập FIGC (mới tìm tài liệu, chưa xử lý)

SVĐ của Juventus: đang tìm tư liệu

Quốc ca Italia: chưa xử lý

Văn hóa Italia

Văn hoá VN

Italia Flag, Anthem, Emblem, ... : vớ vẩn!
« Last Edit: December 30, 2005, 11:13 AM by Signorina »
"... Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa ..."

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.