Author Topic: Nghe thơ tiếng Ý đê...  (Read 2068 times)

Description:

Offline veronica842003

  • *
  • Youngster
  • Posts: 8
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: December 11, 2005, 01:04 PM »
Logged
Có một trang web tập hợp các tác phẩm văn học trên thế giới, trong đó có phần riêng về Italia. Các bạn có thể vào đó để đọc và nghe một số bài thơ khá hay: Wordtheque/Italia


Một số trích đoạn tác phẩm của Dante Alighieri (1265-1321) ở đây: Dante Alighieri


Lưu ý: dùng dial-up thì chớ nên nghe!
[span style=\\\'font-family:Arial\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:orange\\\']Cái gì quá cũng không tốt![/span][/span][/span]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.