Author Topic: Давай Мы говорим по русски  (Read 7033 times)

Description:

Offline majesty

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,281
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 5
« Reply #20 on: January 14, 2007, 11:17 AM »
Logged
Меня зовут Занг.Ювентус это мая любиммая команда   

Offline Romeo

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 390
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #21 on: January 24, 2007, 12:36 AM »
Logged
@ss:  Здесь только по русски

@maj:  Если ты не знал русский язык , лушее не говоришь
ЕСЛИ КТО УМЕРЕТ ЗА ТЕБЯ , Я БОЖУСЬ !  ВОТ ДУРАК НЕ Я

Nhìn tới tương lai trào nước mắt...ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi 

Offline Romeo

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 390
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #22 on: January 30, 2007, 10:59 AM »
Logged
@phi: мне не понятно . Объясните пожалуйста!
ЕСЛИ КТО УМЕРЕТ ЗА ТЕБЯ , Я БОЖУСЬ !  ВОТ ДУРАК НЕ Я

Nhìn tới tương lai trào nước mắt...ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi 

Offline Romeo

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 390
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #23 on: January 30, 2007, 11:16 AM »
Logged
по русски пожалуйста
ЕСЛИ КТО УМЕРЕТ ЗА ТЕБЯ , Я БОЖУСЬ !  ВОТ ДУРАК НЕ Я

Nhìn tới tương lai trào nước mắt...ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi 

Offline Romeo

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 390
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #24 on: October 03, 2007, 05:06 AM »
Logged
ну сейчас скучно у кого есть какая шутка интересно скази давай !
ЕСЛИ КТО УМЕРЕТ ЗА ТЕБЯ , Я БОЖУСЬ !  ВОТ ДУРАК НЕ Я

Nhìn tới tương lai trào nước mắt...ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi 

Offline basana

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,486
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 0
 • Thanks: 6
« Reply #25 on: October 03, 2007, 04:45 PM »
Logged
Nu pa ka chi
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline Romeo

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 390
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #26 on: October 03, 2007, 07:25 PM »
Logged
я не понимаю  о чём ты говоришь ?
ЕСЛИ КТО УМЕРЕТ ЗА ТЕБЯ , Я БОЖУСЬ !  ВОТ ДУРАК НЕ Я

Nhìn tới tương lai trào nước mắt...ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi 

Offline Sleeping_Sun

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,637
 • Joined: Nov 2005
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #27 on: October 03, 2007, 08:40 PM »
Logged

Mờ-nhia tô-giê  
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Romeo

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 390
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #28 on: November 03, 2007, 06:27 PM »
Logged
@SS: Давай мы разговориваем хорошо
ЕСЛИ КТО УМЕРЕТ ЗА ТЕБЯ , Я БОЖУСЬ !  ВОТ ДУРАК НЕ Я

Nhìn tới tương lai trào nước mắt...ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi 

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.