Author Topic: Có ai biết tiếng Đức?  (Read 2769 times)

Description:

Offline Bz

 • *
 • Juventini
 • Posts: 289
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 2
 • Thanks: 153
« on: October 13, 2007, 10:14 PM »
Logged
Tiếng gì cũng có mà không có tiếng đầu tàu của châu Âu à?

Có ai nghiên cứu, chỉ tớ với
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

Offline nguoi bao ve

 • *
 • Juventini
 • Posts: 709
 • Joined: Mar 2007
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #1 on: October 14, 2007, 08:32 AM »
Logged
hỏi gì nào ^^? tớ có biết một ít
Một bàn tay có năm ngón ...

Offline Bz

 • *
 • Juventini
 • Posts: 289
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 2
 • Thanks: 153
« Reply #2 on: October 15, 2007, 08:40 PM »
Logged
Chờ tới ĐH nha.
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.